Seznam sodelujočih šol in učiteljev

Šolsko leto 2013/14

Šola Učitelji Razred
OŠ Antona Tomaža Linharta, Radovljica Darja Torkar, Mojca Čadež 8
OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem Bogdan Sušnik, Renata Flander 9
OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Primož Trček, Alja Ogrinc 8
OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana Denis Rupnik, Matjaž Lušin 9
OŠ Mokronog, Mokronog Tomaž Kušar, Jožica Kaferle 8,9


Šolsko leto 2014/15

Šola Učitelji Razred
OŠ Staneta Žagarja, Kranj Marko Popit, Neva Pogačnik 9
OŠ Šentjernej, Šentjernej Slavica Jordan, Roman Turk 9
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Nejc Žagar, Urška Kovač Grad 9
OŠ n.h. Maksa Pečarja, Ljubljana Milan Gaberšek, Aleš Drinovec 9
OŠ Srečka Kosovela, Sežana Lucija Rebec, Neva Jerič 9


Šolsko leto 2015/16

Šola Učitelji Razred
OŠ Draga Kobala, Maribor Ervin Potnik, Irena Horvat  
OŠ bratov Polančičev, Maribor Mladen Tancer, Romana Tancer  
OŠ Franja Goloba, Prevalje Samo Lipovnik, Marija Sirk Polanšek  
OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica Tatjana Vičič, Nataša Olenik  
OŠ Koper Tina Kavčič, Sandra Starc  


Zemljevid_šole
Zemljevid, na katerem so označene vse sodelujoče šole.