Raziskovalne teme v šolskem letu 2014/15

Green heating (Zeleno ogrevanje):

Sončevo svetlobno energijo lahko izkoristimo za gretje vode s posebnimi z vodo napolnjenimi grelniki, ki na površini absorbirajo svetlobo, zaradi česar se voda v notranjosti segreje. Pri vaji učenci ugotavljajo, kakšen mora biti grelnik, da bo karseda dobro segreval vodo. Pri tem v skupinah raziščejo vpliv raznih parametrov, oblike, tipa površine, barve, ipd. Rezultate podajo v obliki končnega poročila.

Plants in space (Rastline v vesolju):

Če bomo želeli v prihodnosti izvajati dolge medplanetarne polete, bomo morali razviti samovzdrževan sistem, ki bo sproti zagotavljal življenjske pogoje v vesoljski ladji. Pri vaji učenci s pomočjo eksperimentov in uporabe informacijske tehnologije v skupinah raziščejo možnosti zagotavljanja življenjskih pogojev na ladji, npr. kisika, hrane, vode, ipd. Rezultate podajo v obliki končnega poročila.

Mobilni robot s sončnimi celicami

Primer zmanjševanj odvisnosti od fosilnih goriv je tudi uveljavljanje električnih avtomobilov. Avtomobili pogosto parkirajo na sončnih mestih vendar sončna energija pri tem ni izkoriščena. Če bi bile na strehi avtomobila sončne celice, bi v času parkiranja lahko polnile akumulator. Inteligentni avtomobil bi znal obrniti sončne celice proti Soncu, v primderu, da je na razpolago več prostora pa tudi najti mesto, ki ni v senci.

Učinkovitost vodnih turbin

Energija tekočih voda je obnovljiv energetski vir. Pri pridobivanju elektrike ne povečuje vsebnosti toplogrednih plinov v ozračju. Ključen element za povečanje učinkovitosti so turbine. Izdelali bomo model turbine tako da bomo izlivali znano količino vode iz izbrane višine in oblikovali turbino tako, da bo kar najviše dvignila izbrano maso uteži. Iz osnovnih fizikalnih zakonov bomo določili izkoristek turbine in pripadajočega mehanizma.

Vetrne elektrarne