O projektu

Chain reaction (slovensko Verižna reakcija) je bil 3-letni evropski šolski projekt, ki je vključeval od 14 do 16 let stare učence in njihove učitelje. Projekt je financirala Evropska komisija in je bil sestavni del 7. okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti.

V projekt Chain Reaction je bilo vključenih 9 evropskih držav, Slovenija, Velika Britanija, Italija, Slovaška, Turčija, Bolgarija, Francija, Nemčija, Grčija in Irska, ter Gruzija in Jordanija. Namen projekta je bil razvijanje naravoslovno-tehniškega razmišljanja in praktičnih spretnosti sodelujočih učencev in sicer tako, da smo jih vpeljali v inovativen in ustvarjalen način učenja naravoslovno-tehniških vsebin in da so sodelovali tako z znanstveniki, gospodarstveniki kot tudi z učitelji. Vsebine so bile osredotočene na okoljske naravoslovno-tehniške vsebine in perspektive življenja v vesolju. Projekt je omogočal razvoj in razširjanje raziskovalnega učenja naravoslovno-tehniških vsebin. Tekom projekta so bili sodelujoči učitelji v vsaki posamezni državi deležni interaktivnega pristopa k raziskovalnemu učenju preko preverjenih in prilagojenih učnih gradiv. Z zadostnim znanjem in s samozavestjo so nato učitelji sestavili zanimive in učencem primerne projekte, ki so temeljili na raziskovanju.

Učenci so delali v skupini in s kritičnim razmišljanjem, ter s sposobnostjo reševanja problemov so raziskovali naravoslovno-tehniške teme. Svoje delo so nato predstavili na šolski ravni in na nacionalni konferenci. Vsakoletne konference so se odvijale v vsaki sodelujoči državi in so bile namenjene predvsem vzpodbudi in potrditvi dobrega dela učencev.  Predstavitve na konferenci so spodbudile učence k čim bolj natančnemu raziskovalnemu delu, ter jim omogočale, da so lahko ostalim sodelujočim in obiskovalcem pokazali svojo kreativnost in domiselnost. Nacionalnim konferencam so nato sledile mednarodne konference, na katerih se je predstavila ena skupina učencev iz vsake države.

V sodelovanju s šolami smo izvajali naslednje teme:
Sončno ogrevanje
Optimizacija vodnih turbin
Rastline v vesolju
Pametni električni avtomobil
Optimizacija vetrnih turbin

Model projekta Chain Reaction je bil cikličen. To pomeni, da so v projektu vsako novo šolsko leto sodelovali novi učitelji iz različnih šol. Na ta način smo omogočili sodelovanje v projektu čim večjemu številu učiteljev. Z gradivi, ki so prilagojena kurikulumu in kulturi vsake posamezne države, prinaša projekt tudi trdni in trajnostni okvir učenja naravoslovno-tehniških vsebin.

Projekt Chain Reaction smo v Sloveniji izvajali v okviru tehniških dni. V projekt smo zajeli 15 šol, v vsakem šolskem letu po 5. Dosedanji rezultati testiranj znanja pred in po izvedbi tehniških dni, kot tudi zadovoljstvo učencev kažeta, da bi medpredmetno naravnan pristop k izvajanju tehniških dni lahko bil osnova za predlog, kako prepričati pristojne, naj vendarle vrnejo predmet TIT v 9. razred.

Obišči osrednjo stran projekta Chain Reaction EU